Arista utvecklar nästa generations telemetri

Arista Networks (NYSE:ANET) lanserade idag nästa generations telemetri och analysverktyg för moderna moln-nätverk. De nya funktionerna i Arista EOS® (Extensible Operating System) och CloudVision® ger kunderna en omfattande överblick i nätverkens arbetsbelastning, arbetsflöden, och strömning på nätverksbasis vilket effektiviserar dagliga uppgifter och minskar de operationella kostnaderna.

– De automatiserade processerna i dagens molnnätverk kräver både en programmerbar mjukvaruinfrastruktur samt en djupare insikt i vad nätverket utför. De gamla metoder som använts är inte tillräckliga för att möta dessa behov, säger Ken Duda, CTO och Senior Vice President över Software Engineering på Arista Networks. Aristas lösning för realtidsströmning av tillstånd tillhandhåller ett öppet ramverk med oslagbar nivå av fullföljande och detaljinsyn över nätverksinformation. Vår plattform CloudVision drar nytta av strömmade nätverk för att ge kunderna tydligare överblick av nätverket både i realtid och historiskt.

Tillståndsbaserad metod för telemetri

Arista EOS är en tillståndsbaserad mjukvaruarkitektur som är byggt på plattformen NetDB ™ (Network Database). Med NetDB sparar alla Arista EOS-enheter data från ett tillstånd i realtid och samlar sedan all data från det tillfället till en nätverksöverblick. Genom att samla in alla tillståndsförändringar i ett nätverk kan Arista-kunder få tillgång till överblick både i realtid och från en tidigare tidpunkt med en detaljnivå som inte tidigare funnits tillgänglig. För att dra nytta av allt data erbjuder analysmotorn i CloudVision-plattformen telemetrisk överblick på nätverksnivå.

Denna metod ger följande möjligheter och fördelar:

–       Fullständig ögonblicksöverblick från alla enheter i nätverket, däribland konfiguration, beräkningar, statistik, miljöer, buffring, dataflöden etc.

–       CloudVision Analytics Engine lagrar historik och utför trendanalyser, korrelationer och automatiserade varningsfunktioner. Detta är grunden för realtidsövervakning och undersökning av tidigare händelser.

–       Nya telemetri-appar för CloudVision Portal, däribland Workstream Analytics Viewer, som ger en förenklad överblick av nätverksaktivitet vilket förkortar beslutprocessen.

–       Ett öppet ramverk byggt på RESTful API:er samt OpenConfig-baserad infrastruktur som gör det möjligt att integrera med partnerlösningar och kundspecifika infrastrukturer.

–       Utvidgning av befintliga funktioner för EOS Telemetry Tracer i enheter, topologier, virtuella maskiner, containers och applikationer.

Utökat ekosystem av partners

Aristas partnernätverk kan dra nytta av möjligheterna med den nya telemetrilösningen. Med tillståndsbaserad strömning i realtid, kan Aristas partnerlösningar få mer detaljerad data jämfört med traditionell funktionalitet för pollning. Detta leder till en bättre integration och i slutändan ökad synlighet i nätverket för partnerns lösning.

Aristas lösning CloudVision Telemetry har integration mot Hewlett Packard Enterprise, SAP, Veriflow och VMware.

Tillgänglighet

Arista EOS stödjer ett brett antal telemetriinriktade funktioner för nätverkssynlighet. De senaste tillskotten till Aristas telemetri-lösning kommer finnas tillgängliga vid följande tidpunkter:

?          EOS NetDB Streaming finns nu allmänt tillgänglig.

?          CloudVision Telemetry kommer finnas tillgänglig under Q4, 2016.

?          Integration med Arista Telemetry är tillgängligt separat för varje partner.

För mer info delta gärna i vårt webinarium om Arista Telemetry den 8 september 2016 18:00. Registrera dig här.  

More from Sebastian Plengier Ehrnfelt

Meet the Righini Collection

  Collezione Righini: Cars, cars and cars. Inside the beautiful castle Castello di...
Read More