Axer Eiendom väljer BizView för sin verksamhetsstyrning

BizView fortsätter sin starka tillväxt inom fastighet och tid- och projektorienterade verksamheter, det är därför med stor glädje vi nu kan önska Axer Eiendom välkommen som ny BizView kund. Fastighetsbolag utvecklar och förvaltar stora värden, och är därför starkt beroende av mycket gott stöd inom alla sina processer runt verksamhetsstyrning för optimering av lönsamhet och ekonomiskt styrning.

NCG’s mångåriga partner, Civilekonom Rune Kristiansen, uttalar genom sin långa erfarenhet mot denna bransch, att med BizView kan vi kombinera funktionalitet i klass med de största systemen i världen med enkelhet och snabbhet i leveranser och lösningar som tidigare enbart små enkla standardsystem kunnat leverera. BizView representerar ett paradigmskifte runt kost-nytta vid leverans av BI och CPM system.

För mera information kontakta rune.kristiansen@ncg-group.com

Om BizView och NCG Group

BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering och rapportering i Norden. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även passar bra ihop med QlikView och Microsofts beslutsstödslösningar. BizView utvecklas och marknadsförs av NCG Group med kontor i Skandinavien och marknadsförs utanför Skandinavien genom partners. Över 1000 företag använder våra lösningar.

För mer information se www.ncg-group.com

More from Sebastian Plengier Ehrnfelt

Jakarta Fashion Week 2014 Day 4

Jakarta Fashion Week 2014: At fashion tent, Japan Fashion Week Organization opened the...
Read More