Första vinnaren av det nyinstiftade Anbudspriset hyllar en kompetent beställare

För första gången delades igår Anbudspriset ut i Näringslivets Hus. Anbudspriset är ett nyinstiftat pris som delas ut till en upphandlare eller avtalsförvaltare som engagerat sig genom att vidga sin syn till att omfatta mer än bara den upphandlande myndighetens behov och som fört en dialog med branschen. 2015 års pris går till Therése Westerlund, Regeringskansliet, för upphandlingen av översättningstjänster. 

Kommunikationsbranschen representeras av Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM som var på plats igår för att hylla vinnaren.

– Alla tre nominerade är upphandlingar av hög klass. Som bekant käkar bäste praxis nedriga pekpinnar till frukost. Med det här priset vill vi visa på goda exempel. Ambitionen är att om några år ha många väldigt goda exempel på upphandlingar som gynnar slutanvändaren, säger Jessica Bjurström, Vd på Sveriges Kommunikationsbyråer, en av grundarna till Anbudspriset.

Motiveringen lyfter särskilt fram hur vinnaren har skaffat sig kunskap om villkoren på marknaden genom en omfattande dialog med branschföreningar och leverantörer.

–  Vi ville skapa ett incitament som bidrar till att det blir en god affär under hela avtalsperioden och hållbara avtalsvillkor. Bästa anbud ska vara det bästa anbudet under hela avtalsperioden. Vi måste agera professionellt som köpare, med uppföljning och ett förfrågningsunderlag som faller väl in i branschen, säger en smickrad Therése Westerlund. Bakom en framgångsrik upphandlare står en kompetent beställare. Jag vill därför även tacka Timothy Chamberlain för all hjälp med denna upphandling.

Sju representanter från privata näringslivet står bakom Anbudspriset vars syfte är att uppmuntra fler upphandlare till goda upphandlingar. Priset delades för första gången ut på Almegas Upphandlingsdag, 14 april.

–  Att priset delas ut på Upphandlingsdagen är extra roligt då denna dag är ägnad åt leverantörer som jobbar mot offentlig sektor. Priset kommunicerar vår syn på en bra upphandling. Priset kommer fortsättningsvis att delas ut på Almegas Upphandlingsdag, säger Stefan Holm, näringspolitisk expert på Almega.

I upphandlingen har översättningsbranschens största utmaning, prispress, uppmärksammats. Utvärderingen har endast skett på kvalitet och ett väl avvägt pris har satts och kombinerats med ett effektivt uppföljningsverktyg. Regeringskansliet anser sig, genom avtalet, kunna upprätthålla rättssäkerheten.

–  Regeringskansliets upphandling av översättningstjänster ger hopp för framtiden. Den innehåller de aspekter vi tycker är vikiga. Transparens och kvalitet i första rummet i samarbete med branschorganisationer visar på nytänkande, säger Maria Krantz, chef för juridik- och anbudsavdelningen på Semantix som är grundare till Anbudspriset 

More from Sebastian Plengier Ehrnfelt

I Drive New York Vintage cars

New York is like many other major cities, not easy to own...
Read More